Categorii
Resurse documentare

ASTROLOGIA

Sursă: S. H. Hooke, Religia Babiloniană şi Asiriană (London: Huthehison, 1953), p. 93. Poetul apostrofează cetatea osândită (Babilon) în cuvintele: „Să se scoale dar şi să te scape cei ce împart cerul (astrologii), cari pândesc stelele, care vestesc, după lunile noi (pronosticatorii lunari), ce are să ţi se întâmple”. (Isa X/Vii, 13). Termenul ebraic pentru […]

Categorii
Resurse documentare

VIAŢA DIN PERIOADA PATRIARHILOR (DATE ARHEOLOGICE)

  Sursă: Cyrus H. Gordon, The World of the Old Testament, (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958), p. 115, 118, 120, 121, 122. Copyright 1953 de Ventror Publishers, Inc.; Copyright 1958 de Cyrus H. Gordon. (p. 115) Analogiile de scos în evidenţă în prezent, între societatea lui Nazu (Nuzi) şi a patriarhilor evrei sunt atât de […]

Categorii
Resurse documentare

ANTIHRIST

Sursă: Papa Grigore cel Mare (590-604), (contra însuşirii titlului de „unversul” de către Patriarhul de Constantinopole) în Epistles sale, cartea 7, scrisoarea 33, trad. în NPNF, seria a 2-a, Vol. 12, p. 226. Oricine se numeşte pe sine, sau doreşte să fie numit, Preot Universal, este în înălţarea sa de sine precursorul lui Antihrist, din […]

Categorii
Resurse documentare

DIVZAREA IMPERIULUI MACEDONIAN

  Sursă: W.W. Tarn, „The Hertage of Alexander”, cap. 15 în The Cambridge Ancient History, Vol. 6 (Cambridge: Cambridge University Press, 1927), p. 462, 482, 483, 492, 495, 498, 499, 502, 504. (p. 462) Istoria Succesorilor (lui Alexandru), în tradiţie, este istoria luptei pentru putere între generali. Războiul a continuat aproape fără întrerupere de la […]

Categorii
Resurse documentare

LUI ALEXANDRU MACEDON I SE ARATĂ PROFEŢIA

  Sursă: Josephus Antiquities XI. 8.5.; tradusă de Ralph Marcus, Vol.6 (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1958), p. 473, 475, 477, 479. Retipărit cu permisiune de la editori şi de la The Loeb Classical Library. (p.473) Când el (Jaddna, marele preot iudeu) a aflat că Alexandru nu era departe de cetate, a ieşit cu preoţii […]

Categorii
Resurse documentare

ALEXANDRU CEL MARE – RAPIDITATEA CUCERIRILOR

Sursă: Charles H. H. Wright, Daniel and His Propheccies (London: Williams and Norgate, 1906), p. 174, 175. (p. 174) Rapiditatea cuceririlor lui Alexandru e viu zugrăvită de înaintarea ţapului. Trecând repede Helespontul cu 40.000 de ostaşi greci, Alexandru a câştigat cea dintâi victorie asupra oştirilor Persane la Granic, 334 î.Hr., şi a străbătut în anul […]

Categorii
Resurse documentare

ALBIGENZII – DESCRIERE FĂCUTĂ DE ROMANO-CATOLICI

Sursă: Translations and Reprints From the Original Sources of European History (Philadelphia: University of Pennsylvannia Press, 189), Vol. 3, No. 6, p. 9, 10. Din lucrarea latină a lui B. Guidonis (Bernard Gruy), Practica Inquinitionis Heretice Pravitalis partea 5, cap. 1, sec. 4. (p. 9) Ar lua mult timp pentru a descrie cu amănuntul felul […]

Categorii
Resurse documentare

AVRAAM ŞI AGAR ÎN LUMINA LEGII SUMERIENE

  Sursă: C. Leonard Woolley, Sumerienii (Oxford: Clarendon Press, 1928), p. 102, 103. (p. 102) De o femeie stearpă se putea divorţa, ea luându-şi înapoi zestrea şi primind o sumă de bani sub formă de compensaţie; altmiteri soţul putea să ia o a doua soţie, dar în cazul acesta el nu numai continua să poarte […]